Hemelvaartdiens

Donderdag, 13 Mei 2021.
Skriflesing: Handelinge 1:1-11.
Tema: Hou op kyk, gaan uit en gaan verkondig God se Woord.

Aktiwiteit vir gesinne

In Groot Lydensweek herdenk ons die kruisiging en opstanding van Jesus.

Hier is ‘n aktiwiteit wat huisgesinne in hulle stiltetyd / huisgodsdiens kan gebruik.

Die aktiwiteit is by die kerkkantoor beskikbaar, maar gesinne kan nog steeds voortgaan deur die boodskappies elke dag te behandel.

Sondag, 20 Maart 2016 – Palmsondag |  Die intog van Jesus in Jerusalem  |  Matteus 21:8-9

Maandag, 21 Maart 2016 – Die instelling van die nagmaal  | Matteus 26:26-28

Dinsdag, 22 Maart 2016 – Jesus bid in Getsemane  |  Matteus 26:39

Woensdag, 23 Maart 2016 – Jesus word gekruisig  |  Matteus 27:46-50

Donderdag, 24 Maart 2016 – Jesus het opgestaan  |  Matteus 28:6

Vrydag, 25 Maart 2016 – Goeie Vrydag  |  Jesus se hemelvaart  |  Handelinge 1:9

Saterdag, 26 Maart 2016 – Die uitstorting van die Heilige Gees  |  Handelinge 2:3-4