Aktiwiteit vir gesinne

In Groot Lydensweek herdenk ons die kruisiging en opstanding van Jesus.

Hier is ‘n aktiwiteit wat huisgesinne in hulle stiltetyd / huisgodsdiens kan gebruik.

Die aktiwiteit is by die kerkkantoor beskikbaar, maar gesinne kan nog steeds voortgaan deur die boodskappies elke dag te behandel.

Sondag, 20 Maart 2016 – Palmsondag |  Die intog van Jesus in Jerusalem  |  Matteus 21:8-9

Maandag, 21 Maart 2016 – Die instelling van die nagmaal  | Matteus 26:26-28

Dinsdag, 22 Maart 2016 – Jesus bid in Getsemane  |  Matteus 26:39

Woensdag, 23 Maart 2016 – Jesus word gekruisig  |  Matteus 27:46-50

Donderdag, 24 Maart 2016 – Jesus het opgestaan  |  Matteus 28:6

Vrydag, 25 Maart 2016 – Goeie Vrydag  |  Jesus se hemelvaart  |  Handelinge 1:9

Saterdag, 26 Maart 2016 – Die uitstorting van die Heilige Gees  |  Handelinge 2:3-4