Kinderpinkster 2021

Ons Kinderpinkster vir 2021 begin Sondag, 16 Mei om 09:30 in die gemeentesentrum. Al die voorskool en laerskool kinders is baie welkom.

Die program is as volg:
Sondag, 16 Mei om 09:30 – Ons Koning kom!
Maandag, 17 Mei om 18:30 – Niemand kan die koms van die Koning keer nie.
Dinsdag, 18 Mei om 18:30 – Die Koning het gekom om te dien.
Woensdag, 19 Mei om 18:30 – Die Koning het deur swaarky ons kom red.
Donderdag, 20 Mei om 18:30 – Koning Jesus is kragtiger as die dood.
Sondag, 23 Mei om 09:30 – Jesus is die Koning van die konings.

Dankie aan www.kidsxpress.org vir die lesmateriaal.

Belydenisklas 2021

Die Belydenisklas vir 2021 gaan DV op Sondag, 14 Maart 2021 bymekaar kom. Ons gaan hierdie jaar die aanbieding op ‘n nuwe vars manier aanpak. Die kommissie vir gemeentebediening van Goudland Sinode het ‘n kurrikulum op die internet beskikbaar gestel.

Die kinders gaan ‘n videoaanbieding kyk. Daarna word die vrae beantwoord. Die vrae word dan aan ds Johan gestuur. Die antwoorde van kinders bly vertroulik. Tydens die klasaanbiedings sal al die vrae van die kinders bespreek en beantwoord word, sonder om die vertroulikheid te skend.

Ook wanneer kinders nie ‘n klasaanbieding kan bywoon nie, kan hulle steeds die video kyk en die vrae beantwoord. Die beantwoording van die vrae sal ook as kontrole dien om te sien watter kinders het die videoaanbieding gekyk.

Gaan loer gerus in by: https://www.belydenisklas.com/sannieshof.html

Jeugweek 2021

Te midde van Covid-19 en inperkings vlak 3, het ons steeds ’n baie geseënde jeugweek gehad. Die kinders het hulle sosiale afstand gehandhaaf en almal het maskers gedra.

Ds Phil Gräbe, leraar by NG Gemeente Quellerina, het die jeugweek aangebied. Ons sê baie dankie vir sy moeite, energie en passie waarmee hy die kinders bedien het. Ons bid ook die Here se seën af op sy bediening en sy toekoms.

Die aanbiedings vir die tieners het oor vier aande gestrek. Ons het die saal van Hoërskool Sannieshof gebruik, sodat ons aan die Covid-19 protokolle kon voldoen. Die tema vir die week was – Gemaskerde liefde. Daar is gepraat oor hoe elke persoon liefde gee en liefde ontvang. Verwagtinge en kommunikasie oor liefde is ook bespreek. Die verhouding tussen ouers en kinders, verhoudings met vriende, verhouding met God en romantiese verhoudings is bespreek.

Die tieners het elke aand heerlik saam gesing en daar is ook geleentheid gegee vir gebed.

Die tieners het die laaste aand geleentheid gekry om na hulle eie foute, sonde en tekortkominge binne verhoudings te kyk. Hulle het dit op ’n bladsy geskryf en toe in ’n vuur gegooi. So kan hulle weet dat God hulle vergewe en dat hulle nie in skuld hoef te lewe nie. Uit die tieners se reaksie is dit duidelik dat hulle baie seer het.

Ons het ook elke oggend Laerskool Sannieshof besoek. Die kinders is in twee groepe gedeel ter wille van Covid-19.

Ds Phil het op ’n baie kindervriendelike manier die kinders bedien. Hy het gepraat oor woorde wat seer maak, boelies, om die boodskap van die Bybel te onthou aan die hand van die verskillende kleure paaseiers – geel (son) herinner aan God wat geskep het; rooi (bloed / hart) herinner aan God wat sy Seun vir ons gegee het; groen (groei) herinner dat ons moet Bybel lees en bid; blou (hemel) herinner dat ons eendag by God sal wees.

Baie dankie vir almal wat behulpsaam was hierdie week. Dankie vir Laerskool Sannieshof en Hoërskool Sannieshof wat vir ons die geleentheid moontlik gemaak het. Dankie aan die kerkraad vir hulle ondersteuning en geldelike hulp om met hierdie bediening te kan voortgaan. Dankie aan Kobus en Marina Botes van Pumbas Gastehuis wat die verblyf vir Ds Phil Gräbe gratis voorsien het.

Bid asseblief vir:

  • Verhouding tussen ouers en kinders.
  • Volwassenes wat goeie voorbeelde vir kinders sal wees.
  • Kinders se geestelike groei.

Tieners reik uit na Huis Lou van Wyk

Die tieners het tydens die Jeugweek gehoor dat hulle, hulle Christelike liefde prakties moet demonstreer. Ds Greta Serfontein het hulle uitgedaag om iets prakties te gaan doen.

Die tieners het besluit om iets vir die inwoners van Huis Lou van Wyk te doen. Die seuns het ingestem om ‘n deel van die tuin skoon te maak terwyl die meisies by die inwoners gaan kuier het.

Die seuns het hard gewerk, daar is geskoffel, bome is gesnoei en beddings het weer walletjies gekry. Selfs die bye kon nie die entoesiasme  van die seuns demp nie.

Die meisies het voete gewas en masseer en sommer net lekker by die inwoners gekuier. Die inwoners het dit baie geniet en het ook sommer hulle wyshede met die meisies gedeel. Een tannie het die meisies leer hekel en ‘n ander tannie het gepraat oor sake-van-die hart.

Huis Lou van Wyk het die tieners bederf met lekker koue koeldrank en ‘n pakkie chips.

Die terugvoer van die tieners is baie positief. Hulle wil weer gaan werk en kuier.

Baie dankie vir al die tieners vir julle mooi gesindheid en die harde werk.

Jeugweek 2016

Die jaarlikse Jeugweek het plaasgevind vanaf 8 tot 12 Februarie 2016.

Ds Greta Serfontein, leraar van Moreletapark, was die aanbieder. Sy het op ‘n besonderse manier kontak gemaak met die tieners. Haar passie vir tieners saam met haar kennis van tieners het gemaak dat die tieners aan haar lippe gehang het.

Sy het temas hanteer wat vir die tieners belangrik en noodsaaklik is. Die temas het ingesluit:

  • Niks om te bewys nie
  • Word wie jy is
  • Goeie goeie Vader
  • Demonstreer liefde

Een van die hoogte punte van die week was die aanbieding van “Goeie, goeie Vader”. Sy het met die tieners gepraat oor hulle verhouding met die Here. 48 Tieners het tydens daardie geleentheid hulle lewe vir die Here gegee.

Sy het toe die tema verder deurgetrek na die tieners se verhouding met hulle ouers. Sy het ‘n geleentheid geskep waartydens die tieners kon regmaak met hulle ouers. Die meisies kon by ds Greta ‘n drukkie kry en met haar praat oor hulle verhouding met hulle ma’s. Die seuns kon by ds Johan ‘n drukkie kry en met hom praat oor hulle verhouding met hulle pa’s. Hierdie was ‘n baie emosionele geleentheid en verskeie meisies en seuns het van hierdie geleentheid gebruik gemaak om hulle seer te deel. Terwyl tieners hierdie geleentheid aangegryp het om dit te deel het die res van die groep, die aangrypende lied van Chris Tomlin, Good Good Father, saggies gesing. Hierdie was voorwaar ‘n baie besonderse aand gewees.

Hierdie was ‘n baie geseënde Jeugweek. Ons is so dankbaar dat die Here deur ds Greta gewerk het en ‘n impak om tieners se lewens gemaak het. Ons bid dat God sy werk in hierdie tieners se lewens sal voortsit.

Filippense 1:6 Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

Die opkoms van tieners tydens hierdie week het gewissel van 80 tot 103.

Dankie aan die kerkraad wat steeds die fondse voorsien om met hierdie Jeugweek te mag aangaan.

Mag God verheerlik word deur alles wat in hierdie week gebeur het.