Kontak besonderhede

Leraar: Ds Johan Rademeyer
Adres: 36 Spoelstralaan, Sannieshof, 2760
Telefoonnommer: 018 683 0005
Selfoonnommer: 082 330 6720
E-pos adres: ds.johan@sannieshof.ng.org.za

Saakgelastigde: Ina Rademeyer
Telefoonnommer: 018 683 0135
Selfoonnommer: 082 927 0836
E-pos adres: kantoor@sannieshof.ng.org.za

Koster / Orrelis: Annatjie du Toit
Selfoonnommer: