Sondag, 20 September 2020

Skriflesing: Psalm 78:1-8
Tema: Leer jou kinders om God se groot en magtige dade raak te sien, sodat hulle Hom sal vertrou.